nawaz sharif lahore blast

nawaz sharif and lahore blast
Karsaz Karachi Bombing