Shahrukh Khan in TED Talk

Shahrukh Khan delivering speech
Shah Rukh Khan in TED Talk