Srinagar girl in Shahrukh Khan’s selfie

Srinagar girl in SRK selfie
Srinagar girl in SRK selfie